Aeronomie

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) bestudeert de atmosferen van de Aarde, van Mars, Venus, kometen, ...

...en de invloed van de zon, de natuur en de mens op veranderingen in de aardatmosfeer. Het BIRA doet labo-onderzoek, ontwerpt en ontwikkelt instrumenten en ruimtemissies, verwerkt en valideert satellietgegevens, en gebruikt ze in haar wetenschappelijk onderzoek.

Het BIRA gebruikt haar wetenschappelijke expertise om de resultaten van haar onderzoek om te zetten in concrete toepassingen en diensten, ter ondersteuning van nationale en internationale besluitvormers, industrie, wetenschappers en het grote publiek. Alleen al het oproepen van termen als het ozongat, het broeikaseffect, of vulkanische uitstoot, ... laat zien hoe essentieel en maatschappelijk relevant dit onderzoek is.

ForestFire 1165854072

Atmosfeer van de Aarde

Ondanks het feit dat instrumenten voor het waarnemen van de aardatmosfeer steeds beter worden, heeft de atmosfeer ons nog lang niet al haar geheimen prijsgegeven. Thema’s als luchtkwaliteit, klimaat en ozon laten zien dat een continue opvolging van de aardatmosfeer absoluut een must is.

Op verkenning doorheen het zonnestelsel

Reis virtueel mee doorheen ons zonnestelsel, grijp de kans om de instrumenten die de ruimte ingaan eens van heel dichtbij te bekijken en krijg van onze gepassioneerde wetenschappers en ingenieurs uit eerste hand te horen welke fascinerende ontdekkingen ermee gedaan zijn of ons nog te wachten staan.

Invloeden van buitenaf

De Zon is onze ster: ze levert het licht en de warmte die noodzakelijk zijn voor het leven op Aarde. Ze stuurt ook een continue stroom van deeltjes uit, die de interplanetaire ruimte vullen. Welke gevolgen brengt die zogeheten zonnewind met zich mee? Hoe ontstaat poollicht? En hoe kunnen we meteoren detecteren?

 

Alle posters van de Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie